Bolbaken

Bolbaken


Om voor schippers een veilige vaart mogelijk te maken heeft men op rivieren een systeem van geleidebakens ingevoerd. Deze geleidebakens, bolbakens genoemd, bestaan uit een lange staak, daar bovenop een rood, wit en blauw geschilderde mand in de vorm van twee kegels met de grondvlakken tegen elkaar aan. De staken van de bakens op de rechteroever hebben soms een zwarte band, ter onderscheiding van de bakens op de linker oever. Een enkel bolbaken op de wal wil zeggen: ‘Het diepe water loopt langs deze oever’. Zijn twee bolbakens achter elkaar geplaatst, de langste het verste het land in, dan geven zij een geleidelijn.
Noot: Linkeroever en rechteroever wordt altijd stroomafwaarts gezien. 
1 / 9
Bolbakens gaven het diepste gedeelte van de rivier aan
2 / 9
Bolbaken in het binnenvaartmuseum
3 / 9
Enkel bolbaken langs de rivier
4 / 9
Drie bolbakens in Arnhem op de Rijnkade
5 / 9
Varen in de geleidelijn van de bolbakens. Foto: archief J. Boersema
6 / 9
Enkel bolbaken in Deventer
7 / 9
Een wilg als kribbaken en een bolbaken
8 / 9
Kribbakens gaven de plaats van de kribben aan bij hoog water
9 / 9
De bakenmeester had de zorg voor de bakens langs de rivieren