boordlicht

boordlicht


Is een bepaald navigatielicht, die aan de zijkant van het schip opgesteld is. De boordlichten bestaan uit een groen licht aan stuurboord en een rood licht aan bakboord. De lichten zijn zo ingericht dat het licht slechts over een bepaalde boog langs de horizon te zien is. Deze boog loopt van recht vooruit tot 22,5 graden achterlijker dan dwars. Alleen als men zich vrijwel recht vooruit het schip bevindt, kan men het licht van beide lantaarns tegelijk zien. Boordlichten zijn rond 1897 in de binnenvaart ingevoerd.


1 / 3
Stuurboord boordlicht – Foto: L. Schuitemaker
2 / 3
Navigatielichten – Tekening P. Klein
3 / 3
Modern bakboord boordlicht voorzien van camera’s en schijnwerper