Drenkelingendreg

drenkelingendreg


Dit is een kleine dreg, waarvan de haken in een punt eindigen. Rond de punten zijn (messing) tonnetjes geschoven, zodat de punten maar nauwelijks uitsteken. De bedoeling is dat de punten wel in kleding blijven haken, maar niet de huid van de drenkeling ernstig zullen beschadigen. De werpdreg, waaraan een touw is bevestigd, wordt ook gebruikt om buitenboord gevallen voorwerpen op te vissen.

Drenkelingendreg
Hier (onder) ontbreekt het messing tonnetje – Foto: L. Schuitemaker