Marifoon

Marifoon


Bepaald soort radiotelefoon aan boord van vaartuigen voor communicatie onderling of met de wal. Het woord marifoon is samengesteld uit maritieme telefoon. De marifoon is een belangrijk veiligheidsmiddel aan boord, niet alleen op zee, maar ook op de binnenwateren. Vooral op de doorgaande vaarwegen, waar beroeps- en pleziervaart elkaar kruisen, is de maritieme telefoon het communicatiemiddel bij uitstek. Ook in het overleg met de sluismeester, de brugwachter en de havenmeester is de marifoon een handig middel. Niet alleen met het personeel heb je verbinding, ook andere schepen breng je op de hoogte van je voorgenomen manoeuvres. Op de grote rivieren zoals de Waal, de Rijn en de Noord, hebben grotere schepen de verplichting om minimaal twee marifoons aan boord te gebruiken: een voor het onderling verkeer en een voor het blokkanaal. Lange tijd is de marifoon de enige verbinding geweest vanaf het schip met de waltelefoon via Schevingen-radio en op de Rijn via Koblenz-radio.


1 / 5
VEERDIENST 3 – Foto: L. Schuitemaker
2 / 5
3 / 5
4 / 5
Stuurhut MAROT – Foto: L. Schuitemaker
5 / 5
Stuurhut mvs VOLHARDING – Foto: R. te Pas (18-11-2020)